ebooking.com: Användarvillkor

Via webbplatsen ebooking.com har användaren tillgång till information om tredje parts produkter och tjänster rörande turism och resor, och, i vissa fall, kan användaren göra bokningar och köpa dessa produkter och tjänster från motsvarande leverantör.

På denna webbplats, erbjuder ebooking.com en online reklam-och marknadsföringsplattform genom vilken alla våra tjänsteleverantörer gör alla typer av tillfälligt boende (till exempel Hotell, Motell, Vandrarhem, bed and breakfast, etc.), resor, utflykter och andra tjänster tillgängliga så att webbplatsanvändare kan leta efter, jämföra, välja och välja och köpa erbjudandet vad som passar dem bäst och sedan slutligen göra bokningen med leverantören av önskad tjänst. Efter att ha slutfört en bokning via ebooking.com webbplats, upprättas ett direkt avtalsförhållande (rättsligt bindande) med den tjänsteleverantör med vilken bokningen har gjorts. Så snart du gör din bokning, är vi bara mellanliggande mellan dig och tjänsteleverantören, vidarebefordran på alla bokningsuppgifter till tjänsteleverantören i fråga, som sedan kommer att bekräfta bokningen genom att skicka en bekräftelse e-post eller någon annan kommunikationskanal som fastställts av tjänsteleverantören i dess villkor.

Information som vi visar grundar sig på den information som tjänstleverantören tillhandahåller. Vad gäller logianläggningar har dessa tillgång till ett extranet hos tjänstleverantören där de ansvarar helt och hållet för att uppdatera priser, tillgänglighet och vilken som helst annan information som visas på vår webbplats för de utannonserade produkterna och tjänsterna.

Innehållet och bokningstjänsten online för logi som tillhandahålls genom denna webbplats drivs och tillhandahålls av EAN.com, LP och är underställt deras villkor och bestämmelser som användaren måste godkänna då de gör bokningen (Villkor och bestämmelser). Likaså är vilken som helst annan reseprodukt eller -tjänst som tillhandahålls av denna leverantör på denna webbplats underställt dess villkor och bestämmelser.

Online flygbokningar, flyg-och hotellbokningar (resepaket) och innehåll som tillhandahålls via denna webbplats drivs och levereras av TOR GLOBAL TRAVEL, S. L. U., Och det styrs av denna enhets villkor, som användare måste acceptera när du gör en bokning. Dessutom kommer alla andra produkter eller resetjänster som tillhandahålls av denna leverantör på denna webbplats också att regleras av dess villkor. Av dessa skäl vet du, och accepterar att kontrakteringen av denna typ av tjänster görs direkt med TOR GLOBAL TRAVEL, SLU enligt dess villkor som denna enhet ställer till ditt förfogande innan du kontrakterar den utförda tjänsten.

Innehållet och bokningstjänsten online för biluthyrning som tillhandahålls genom denna webbplats drivs och tillhandahålls av TravelJigsaw Limited och är underställt deras villkor och bestämmelser som användaren måste godkänna då de gör bokningen (Villkor och bestämmelser).

Innehållet och bokningstjänsten online för aktiviteter på resmålet som tillhandahålls genom denna webbplats drivs och tillhandahålls av GetYourGuide AG och är underställt deras villkor och bestämmelser som användaren måste godkänna då de gör bokningen (Villkor och bestämmelser).

Sekretess och cookies

Du kan konsultera vår sekretess- och cookiepolicy för ytterligare information.

Gratistjänst

Vår tjänst är gratis för användarna då vi är en annonseringsplattform. Till skillnad från andra så tar vi inte betalt av användarna för vår tjänst och vi lägger inte heller på tilläggskostnader eller provision (på bokningar) på de utannonserade produkterna eller tjänsterna.

Avsägande av ansvar

I enlighet med de begränsningar som nämns i dessa Regler och Villkor, och i den mån det är lagligt tillåtet, kan vi endast hållas ansvariga för den direkta skada som lidit, betalats eller uppstått på grund av fel som orsakats av att våra skyldigheter avseende våra förmedlande annonseringstjänster inte uppfyllts, eftersom kontrakteringen av de olika resetjänster som annonseras via denna webbsida är direkt engagerade i kontrakt med våra tjänsteleverantörer och i enlighet med de villkor som du specifikt är föremål för när bokningen görs.

Vi ansvarar inte under några som helst omständigheter för direkta eller indirekta skador eller men som kommer sig av eller har att göra med åtkomst, visning eller användning av denna webbplats, eller med försening eller omöjlighet till åtkomst, visning eller användning av denna webbplats eller vilket som helst annat tekniskt problem som kan komma att påverka denna webbplats.

I den utsträckning lagen tillåter ansvarar varken vi eller några av våra direktörer, anställda, representanter eller andra personer som är inblandade i processen att skapa, sponsra och marknadsföra webbplatsen och dess innehåll för följande: (i) förluster eller straffskador, speciella eller indirekta skador liksom följdskador, förlust av tillverkning, förmåner, intäkter, kontrakt, liksom förlust eller skada av klientel eller anseende, och förlust av stämningsansökan; (ii) fel som har att göra med beskrivning av information (inklusive prisuppgifter) gällande anläggningen på vår webbplats;(iii) tjänster eller produkter som tillhandahållits eller erbjudits av anläggningen; (iv) förluster, skador eller kostnader (direkta, indirekta, som påföljd eller straff) som du kan komma att lida, ådra dig eller betala, orsakade eller rörande användning, otillgänglighet eller försening av vår webbplats; eller (v) vilken som helst typ av skada (personlig), dödsfall, skador på egendom eller andra skador, förluster eller utgifter (direkta eller indirekta, som påföljd eller straff) som du kan komma att lida, ådra dig eller betala, vare sig det är på grund av gärningar (juridiska), fel, brott, försummelse (uppenbara), avsiktligt professionellt dåligt uppförande. pliktförsummelse, underlåtenhet att följa avtalet, felaktig representation, objektivt utomkontraktuellt ansvar eller som (helt eller delvis) kan tillskrivas anläggningen (anställda, direktörer, personal, ombud, representanter eller anslutna företag), inklusive annullering (delvis), overbooking, strejk, force majeur eller annan händelse som ligger utanför vår kontroll.

Om det, trots ovanstående, fastställs att ebooking är ansvarig för skador som uppstått från eller har att göra med några av de ovanstående händelserna med begränsat ansvar kommer det högsta skadeståndet för ebookings ansvar för alla skador och men som orsakats aldrig att överstiga hundra euro per försäkringsfall.

Övrigt

Den programvara som krävs för våra tjänster eller som används på vår webbplats och rättigheterna för intellektuell egendom (inklusive copyrights) av innehållet och informationen, liksom materialet på vår webbplats tillhör ebooking.com, dess leverantörer eller distributörer, om inget annat anges.

I den utsträckning lagen tillåter regleras och tolkas dessa villkor och bestämmelser samt våra tjänster som tillhandahålls i enlighet med gällande lagstiftning i Spanien. Skulle tvist uppstå i samband med dessa allmänna villkor och bestämmelser eller våra tjänster skall detta lösas endast i behöriga domstolar i Spanien.

Den spanska versionen av dessa villkor och bestämmelser har översatts till andra språk. Den översatta versionen är en artighetsgest och ingen officiell version vilket innebär att inga rättigheter kan tolkas från översättningen. Om tvist skulle uppstå gällande innehållet eller tolkningen av dessa villkor och bestämmelse, liksom i händelse av konflikter, motsägelser eller meningsskiljaktigheter mellan den spanska versionen och övriga versioner på andra språk är det den spanska versionen av dessa villkor som gäller och är den slutgiltiga versionen i den utsträckning lagen tillåter. Du kan konsultera den spanska versionen på vår webbplats (genom att välja språk) eller skriftligen be att vi skickar den till dig.

Företagsinformation

ebooking.com är ett märke och domän vars äganderättigheter är registrerade till Domibay, S.L., ett spanskt företag, med obestämd varaktighet och som upprättats i enlighet med den spanska lagstiftningen. Dess huvudkontor ligger på Arrecife de Lanzarote (35500), calle Fajardo, nº 12, 1º planta, oficina 8 (Las Palmas, Spanien), och har organisationsnummer B-35.971.498. Företaget är registrerat i företagsregistret på Lanzarote, volym 386, bok 0, blad 191, sida IL-9272.

Spara mer med Hemliga priser på boenden

Lås upp nu
Lås upp hemliga priser och få bra erbjudanden

Registrera dig gratis och du kan omedelbart komma åt våra hemliga priser

Genom att fortsätta godkänner du våra Användarvillkor och Sekretesspolicy och Cookies och du accepterar att ta emot e-post med kampanjer och kommersiell information. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Du får:

  • Omedelbara besparingar med hemliga priser upp till -50%
  • Exklusiva erbjudanden i dina sökningar med detta märke:
  • Gratulerar!

    Du har låst upp hemliga priser.

    Håll utkik efter 'Ditt plusmedlemserbjudande från Ebooking' för att betala mindre på utvalda hotell.

Stäng

Välj antal rum och gäster.

Välj antal rum och personer som reser och slutföra barnens ålder.

Vuxna Barn Barn åldrar

Vänligen ange barnens ålder, i fält i rött. (Från 1 till 17)