ebooking.com: Zasady i Warunki

Poprzez stronę internetową ebooking.com użytkownik posiada dostęp do informacji o produktach i usługach oferowanych przez osoby trzecie, związanych z turystyką i podróżami oraz, w szczególnych przypadkach, możliwość dokonywania rezerwacji i zakupu produktów i usług danego rodzaju od oferujących je dostawców.

Na niniejszej Stronie ebooking.com dostarcza platformę reklamową i marketingową online, za pośrednictwem której wszyscy nasi usługodawcy udostępniają wszelkiego rodzaju tymczasowe zakwaterowanie (przykładowo, hotele, motele, hostele, pensjonaty, itp.), podróże, wycieczki i inne usługi, dzięki czemu użytkownicy Strony mogą wyszukiwać, porównywać, wybierać i zakupywać najbardziej odpowiadające im oferty, po czym ostatecznie dokonywać rezerwacji u dostawcy pożądanej usługi. Po zakończeniu rezerwacji za pośrednictwem strony ebooking.com, bezpośredni stosunek umowny (prawnie wiążący) zostaje zawarty z usługodawcą, u którego dokonano rezerwacji. Od momentu dokonania rezerwacji, my pełnimy jedynie rolę pośrednika pomiędzy Tobą a usługodawcą, przekazując wszelkie szczegóły rezerwacji przedmiotowemu usługodawcy, który następnie potwierdzi rezerwację wysyłając e-mail potwierdzający bądź za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacyjnego ustanowionego w tym celu przez usługodawcę.

Prezentowane przez nas informacje opierają się na danych przekazanych nam przez dostawców usług. W przypadku obiektów noclegowych, mają oni dostęp do extranetu dostawcy usług, poprzez który zobowiązane są do uaktualniania cen, dostępności oraz innych informacji dotyczących oferowanych produktów i usług, które pojawiają się na naszej stronie.

Treści oraz system rezerwacji obiektów w trybie on-line, dostępne na niniejszej stronie internetowej, są dostarczone i zarządzane przez EAN.com, LP., przez co podlegają warunkom handlowym określonym przez ww. spółkę, których treść Użytkownik będzie zmuszony zaakceptować podczas dokonywania rezerwacji (Warunki handlowe). Tym samym, wszystkie pozostałe produkty i usługi podróżne oferowane przez danego dostawcę za pośrednictwem niniejszej strony, podlegają ustalonym przez niego warunkom handlowym.

Rezerwacje lotów online, rezerwacje lotów i hoteli (pakiet podróżny) oraz materiały dostarczane za pośrednictwem tej Strony prowadzone i dostarczane są przez TOR GLOBAL TRAVEL, S.L.U. oraz regulowane przez zasady i warunki tego podmiotu, które użytkownicy muszą zaakceptować podczas dokonywania rezerwacji. Co więcej, wszelkie inne produkty bądź usługi turystyczne dostarczane przez tego usługodawcę na niniejszej Stronie również będą regulowane przez jego zasady i warunki. W związku z powyższym, pojmujesz i akceptujesz, iż umowy na świadczenie tych usług zawierane są bezpośrednio z TOR GLOBAL TRAVEL, SLU zgodnie z jego zasadami i warunkami, które podmiot ten oddaje do Twojej dyspozycji przed zawarciem umowy o świadczenie usług.

Treści oraz system rezerwacji wynajmowanych pojazdów w trybie on-line, dostępne na niniejszej stronie internetowej, są dostarczone i zarządzane przez TravelJigsaw Limited, przez co podlegają warunkom handlowym określonym przez ww. spółkę, których treść Użytkownik będzie zmuszony zaakceptować podczas dokonywania rezerwacji (Warunki handlowe).

Treści oraz system rezerwacji atrakcji w miejscu docelowym w trybie on-line, dostępne na niniejszej stronie internetowej, są dostarczone i zarządzane przez GetYourGuide AG, przez co podlegają warunkom handlowym określonym przez ww. spółkę, których treść Użytkownik będzie zmuszony zaakceptować podczas dokonywania rezerwacji (Warunki handlowe).

Prywatność i pliki cookies

Prosimy zapoznać się z naszą polityką ochrony prywatności i plików cookies w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Usługi bezpłatne

Świadczone przez nas usługi są bezpłatne dla użytkownika ponieważ jesteśmy platformą reklamową. W przeciwieństwie do innych podmiotów nie pobieramy od użytkowników opłat za nasze usługi ani nie doliczamy żadnych opłat dodatkowych ani prowizji (za rezerwację), dodawanych do ceny reklamowanych produktów i usług.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zgodnie z ograniczeniami wymienionymi w tych zasadach i warunkach, oraz w zakresie, w jakim zezwala na to prawo, możemy ponosić odpowiedzialność jedynie za bezpośrednie szkody, wydatki bądź straty poniesione na skutek wad spowodowanych przez niedopełnienie przez nas naszych zobowiązań w związku z naszymi usługami pośrednictwa reklamowego, gdyż zawieranie umów o świadczenie różnych usług turystycznych reklamowanych za pośrednictwem niniejszej strony web ma miejsce bezpośrednio na podstawie umowy zawartej z naszymi usługodawcami i według zasad i warunków, którym wyraźnie podlegasz w przypadku dokonania rezerwacji.

W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty, będące następstwem lub związane z dostępem, wyświetlaniem lub użytkowaniem niniejszej strony internetowej, ani za opóźnienia czy niemożność dostępu, wyświetlenia lub użytkowania niniejszej strony internetowej, ani za żadne inne problemy techniczne, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony internetowej.

W stopniu określonym przepisami prawa, ani my, ani żaden z naszych dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub innych osób zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie strony internetowej i zawartych na niej treści nie ponosi odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktów, utratę lub uszczerbek na reputacji lub wyrządzony klientom, bądź utratę praw do roszczeń; (ii) jakiekolwiek niezgodności związane z opisowymi informacjami (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją), jakie obiekt udostępnił na naszej stronie internetowej; (iii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez obiekt; (iv) jakiekolwiek poniesione przez Państwa (bezpośrednie, pośrednie, wynikające lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne, wynikające lub związane z użytkowaniem, niedostępnością lub opóźnieniami na naszej stronie internetowej; oraz (v) jakiekolwiek (osobiste) urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, wynikające lub retorsyjne) poniesione przez Państwa szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, (rażących) zaniedbań, zawinionych złych praktyk w działaniach zawodowych, przeoczeń, nie wypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych obiektowi (jego pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom lub spółkom powiązanym), włącznie z jakimkolwiek (częściowym) anulowaniem, overbookingiem (planowaną rezerwacją większej liczby osób niż może pomieścić obiekt), strajkiem, siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą.

Jeżeli pomimo wyżej wymienionych ograniczeń zostanie uznane, że ebooking.com ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę lub stratę, będącą następstwem lub związaną z dowolnym z wyżej wymienionych okoliczności ograniczających ponoszoną odpowiedzialność, maksymalne odszkodowanie od odpowiedzialności ponoszonej przez ebooking.com za wszelkie spowodowane szkody lub straty w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty stu euro za każdą spowodowaną szkodę lub stratę.

Inne postanowienia

O ile nie określono inaczej, oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług lub wykorzystywane na naszej stronie internetowej, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim), dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach opublikowanych na naszej stronie internetowej, należą do firmy ebooking.com, jej dostawców lub jej dystrybutorów.

W stopniu określonym przepisami prawa, niniejsze Warunki handlowe, jak również świadczone przez nas usługi, podlegają przepisom prawa hiszpańskiego, a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków handlowych oraz powstałe w rezultacie świadczonych przez nas usług będą rozwiązywane wyłącznie przez odpowiednie sądy w Hiszpanii.

Oryginalna, hiszpańska wersja ogólnych warunków i postanowień została przetłumaczona na inne języki. Wykonane tłumaczenie posiada charakter informacyjny i jego treść nie jest wiążąca, przez co nie jest możliwe domaganie się żadnych praw na podstawie treści zawartych w tłumaczeniu Warunków handlowych. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących treści lub interpretacji niniejszych Warunków handlowych lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją hiszpańską oraz którąkolwiek z wersji językowych, za wiążącą uznaje się zawsze hiszpańską wersję niniejszych Warunków handlowych, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. Wersja hiszpańska dostępna jest na naszej stronie internetowej (po wybraniu języka hiszpańskiego) lub możemy ją Państwu przesłać po otrzymaniu pisemnej prośby.

Dane spółki

ebooking.com jest zarejestrowaną marką i domeną, stanowiącą własność hiszpańskiej spółki Domibay, S.L., utworzonej na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Hiszpanii, z siedzibą w Arrecife de Lanzarote (35500), calle Fajardo, nº 12, 1º planta, oficina 8 (Las Palmas, Hiszpania), o numerze identyfikacji podatkowej C.I.F. B-35.971.498. Spółka jest wpisana do Rejestru Handlowego w Lanzarote, tom 386, księga 0, arkusz 191, strona IL-9272.

Zaoszczędź więcej na zakwaterowaniach dzięki Sekretnym Cenom

Odblokuj teraz
Odblokuj Sekretne Ceny i zyskaj wspaniałe oferty

Zarejestruj się za darmo, a otrzymasz natychmiastowy dostęp do naszych Sekretnych Cen

Poprzez kontynuację akceptujesz nasze Zasady & Warunki oraz Politykę Prywatności i Plików Cookies a także zgadzasz się otrzymywać wiadomości e-mail z promocjami i informacjami handlowymi. Swoją subskrypcję możesz w dowolnej chwili anulować.

Korzystaj z:

  • Błyskawiczne oszczędności z Sekretnymi Cenami do -50%
  • Ekskluzywne oferty w wynikach wyszukiwania dzięki tej odznace:
  • Gratulacje!

    Odblokowano Sekretne Ceny.

    Wypatruj 'Twoja oferta dla uczestników programu lojalnościowego ebooking Plus' i płać mniej w wybranych hotelach.

Zamknij

Wybierz liczbę pokojów i gości

Proszę wybrać liczbę pokojów i osób oraz podać wiek dzieci.

Dorośli Dzieci Wiek dzieci

Proszę podać wiek dzieci zaznaczonych na czerwono polach (od 1 do 17)