ebooking.com: Betingelser og Vilkår

Gennem ebooking.com websiden har brugeren adgang til information om produkter og tredjeparters serviceydelser, der har forbindelse med turisme og rejser og i bestemte tilfælde kan brugeren foretage reservationer og køb af disse produkter og serviceydelser hos de vedkommende udbydere.

På denne hjemmeside tilbyder ebooking.com en online reklame- og markedsføringsplatform, hvorigennem alle vores serviceleverandører stiller alle former for midlertidige ophold (f.eks. hoteller, moteller, vandrerhjem, bed and breakfasts osv.), rejser, udflugter og andre tjenester tilgængelige, så brugerne af hjemmesiden kan søge, sammenligne, vælge og købe tilbuddet, der passer dem bedst og derefter endelig foretage reservationen hos leverandøren af ​​den ønskede service. Efter at have gennemført en reservation på ebooking.com er der etableret et direkte kontraktforhold (juridisk bindende) med den serviceleverandør, som modtager reservationen. Så snart du foretager din reservation, er vi kun kommunikationen mellem dig og serviceleverandøren, vi videresender alle reservationsdetaljer til den pågældende serviceleverandør, der bekræfter reservationen ved at sende en bekræftelses-e-mail eller gennem en anden kommunikationskanal etableret af tjenesteudbyderen under deres forhold.

Den information, der findes på websiden, er baseret på de oplysninger, som vi modtager fra serviceudbyderne. Når det drejer sig om udbydere af indkvartering, har disse adgang til en tredjeparts ekstranet gennem hvilket, de har det fulde ansvar for opdatering af priser, disponibilitet og for en hvilken som helst anden oplysning, der fremgår af vores webside om produkter og reklameservice.

Indhold og tjenesteydelser mht. online reservation af indkvartering tilbudt gennem denne webside styres og leveres af EAN.com, LP., og er underlagt deres vilkår og betingelser, som brugeren skal acceptere, når den pågældende foretager en reservation (Vilkår og betingelser). Andre rejserelaterede produkter eller serviceydelser, som denne udbyder tilbyder på denne webside er ligeledes omfattet af samme vilkår og betingelser.

De online flyreservationer, fly- og hotelreservationer (rejsepakker) og indholdet, der leveres gennem denne hjemmeside, drives og leveres af TOR GLOBAL TRAVEL, S.L.U., og de er underlagt denne virksomheds vilkår og betingelser, hvilket brugerene skal godkende, når de foretager en reservation. Desuden vil alle andre produkter eller rejsetjenester, som denne leverandør tilbyder på denne hjemmeside, også være underlagt deres vilkår og betingelser. Derfor ved og accepterer du, at denne type tjenester foretages direkte hos TOR GLOBAL TRAVEL, SLU under de vilkår og betingelser, som denne enhed stiller til rådighed for dig, inden du bestiller tjenesten.

Indhold og tjenesteydelser mht. online reservation af biludlejning tilbudt gennem denne webside styres og leveres af TravelJigsaw Limited, og er underlagt deres vilkår og betingelser, som brugeren skal acceptere, når den pågældende foretager en reservation (Vilkår og betingelser).

Indhold og tjenesteydelser mht. online reservation af aktiviteter under opholdet tilbudt gennem denne webside styres og leveres af GetYourGuide AG, og er underlagt deres vilkår og betingelser, som brugeren skal acceptere, når den pågældende foretager en reservation (Vilkår og betingelser).

Fortrolighedspolitik og Cookies

Du kan konsultere vores fortrolighedspolitik og cookies for yderligere information.

Gratis Service

Den service, som vi tilbyder, er gratis for vores brugere, eftersom vi er en reklameplatform. Til forskel fra andre, opkræver vi ikke nogen betaling fra vores brugere og vi lægger heller ikke noget tillæg eller gebyr (for booking) til den pris, som der annonceres på de offentliggjorte produkter og serviceydelser.

Ansvarsfraskrivelse

I henhold til de begrænsninger, der er nævnt i disse vilkår og betingelser, og for så vidt som det er lovligt tilladt, kan vi kun holdes ansvarlige for den direkte skade, der er lidt, betalt eller påført, der skyldes manglende opfyldelse af vores forpligtelser vedrørende vores formidling af tjenesteydelserne, da bestillingen af de forskellige rejsetjenester, der annonceres via denne webside, er indgået i direkte kontrakt med vores tjenesteudbydere og i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som du specifikt er underlagt, når reservationen foretages.

Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for et direkte eller indirekte tab eller skade, som er en følge af eller relateret til adgangen, visualisering eller brugen af denne webside eller i tilfælde af forsinkelse eller manglende adgangsevne, visualisering eller brugen af denne webside eller i forbindelse med et hvilket som helst andet teknisk problem, der måtte kunne påvirke denne webside.

I det omfang, det er tilladt ved lov, vil hverken vi eller nogen som helst andre af vores direktører, ansatte, repræsentanter eller andre personer, der er involveret i processen med oprettelse, sponsorering og fremmelse af websiden og af dennes indhold være ansvarlige for: (i) Tab eller strafbar skade, specielle og indirekte skader og heller ikke for følgeskader, produktionstab, tab af fortjeneste, indtægter, kontrakter, og heller ikke for kunders tab eller skade eller skade på goodwill og tab af fordringer; (ii) Fejl i forbindelse med beskrivelsen af den oplyste information (omfattende ligeledes oplysninger om priser, disponibilitet og rankings) mht. indlogeringsstedet på vores webside; (iii) Serviceydelser eller produkter, der tilbydes af etableringen; (iv) Tab, skader eller udgifter (direkte, indirekte, følgeskader eller strafbare skader), som du måtte lide, påføres i henhold til kontrakt eller som du skal betale, opstået i henhold til eller i forbindelse med brug, ikke disponibilitet eller forsinkelse af vores webside; eller (v) en hvilken som helst form for skade (personlig), død, skade på ejendom eller andre skader, tab og udgifter (direkte eller indirekte, følgeskader eller strafbare skader), som du måtte lide, påføres i henhold til kontrakt eller som du måtte skulle betale, hvad enten dette skyldes handlinger (retlige skridt), overtrædelser, forsømmelser (indlysende), forsætlig professionelle ukorrekt adfærd, undladelser, ikke-opfyldelse, vildledning, objektivt erstatningsansvar (helt eller delvist), der kan henledes under indlogeringsstedets ansvar (de ansatte, direktører, personale, fuldmægtige, repræsentanter eller tilknyttede virksomheder), omfattende ligeledes enhver aflysning (delvis), overbooking, strejke, force majeure eller anden begivenhed, der ligger udenfor vores kontrol.

Hvis det til trods for ovennævnte vedtages, at ebooking.com er ansvarlig for en skade eller erstatning, der er afledt af eller forbundet med en hvilken som helst af de ovennævnte begrænsende ansvarsomstændigheder, vil den maksimale skadeserstatning som ebooking.coms ansvar for skader og erstatningsansvar beløber sig til være et maksimalt beløb på et hundrede euros pr. forsikringsbegivenhed.

Samling af blandede skrifter

Såfremt det modsatte ikke er oplyst, tilhører det nødvendige software til vores serviceydelser eller eller den som er brugt på vores webside og de intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder ophavsrettigheder) vedr. indhold og information, samt ligeledes materialet, der fremgår af vores webside ebooking.com, deres leverandører eller distributører.

I det omfang det er tilladt ved lov, skal disse vilkår og betingelser og ydelsen af vores tjenester være underlagt og fortolket i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Spanien, og enhver tvist, opstået i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser og vores tjenester kan udelukkende indgives til de kompetente værneting og domstole i Spanien.

Den oprindelige spanske version af disse vilkår og betingelser er blevet oversat til andre sprog. Den oversatte udgave er udarbejdet som en ekstra service, men den er en ikke-officiel oversættelse, hvorfor der ikke kan udledes nogen form for rettigheder af den oversatte udgave af spanske version. I tilfælde af uenighed om indhold eller fortolkning af disse vilkår og betingelser, og i tilfælde af en eventuel konflikt, modsigelser eller uoverensstemmelser imellem den spanske version og de resterende oversatte sprog-versioner, vil den spanske version af disse vilkår have forrang og være juridisk afgørende i det omfang det er tilladt ved lov. Du kan konsultere den spanske version på vores webside (vælg sprog), eller bede os skriftligt om at sende den til dig.

Virksomhedsdata

ebooking.com er et registreret varemærke og domæne, som er ejet af Domibay, SL, et spansk anpartsselskab, med ubegrænset gyldighedsperiode, stiftet i overensstemmelse med den gældende lovgivning desangående i Spanien, med forretningssted i Arrecife de Lanzarote (35500), calle Fajardo, nº 12, 1º planta, oficina 8 (Las Palmas, Spanien), og med CIF: B-35.971.498. Selskabet er registreret i Handelsregistret på Lanzarote, i Volumen 386, Bog 0, Folio 191, Ark IL-9272.

Spar penge på indkvartering med vores hemmelige priser

Lås op
Lås op for vores hemmelige priser og modtag masser af tilbud

Meld dig til gratis og få øjeblikkelig adgang til vores hemmelige priser

Ved at fortsætte, accepterer du vores Vilkår & Betingelser og Fortrolighedspolitik og Cookies, og du siger ja til at modtage e-mails med reklamer. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Du vil nyde godt af:

  • Spar op til 50%
  • Find eksklusive tilbud i dine søgninger med dette badge:
  • Tillykke!

    Du har låst op for vores hemmelige priser

    Husk at tjekke dine 'Dit ebooking Plus-medlemstilbud' for at få billigere priser på udvalgte hoteller.

Luk

Vælg antallet af værelser og gæster.

Vælg antallet af værelser og personer, der er på rejse og fuldføre børnenes alder.

Voksne Børn Børn aldre

Angiv børnenes alder på felter i rødt. (Fra 1 til 17)